THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
GIỚI THIỆU CHUNG
GIỚI THIỆU CHUNG [3/25/]
Giới thiệu chung:
- Tiền thân của Khoa Lý luận Chính trị là Bộ môn Mác-Lênin được thành lập năm tháng 5 năm 2001. Năm 2009 đổi tên thành Bộ môn Lý luận Chính trị và nâng lên thành lập khoa lý luận Chính trị 2011.

Chức năng - Nhiệm vụ:
1. Thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết và chương trình công tác của cấp trên trong phạm vi khoa quản lý.
2. Tổ chức, thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho tất cả các ngành của các hệ đào tạo được Hiệu trưởng phê duyệt.
3. Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học.
4. Thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường.
Thành tích đơn vị đạt được :
Từ năm 2001 đến năm 2015: Khoa Lý luận chính trị liên tục được nhận bằng khen Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Xây dựng và nhận bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên.
Khoa Lý luận Chính trị có 3 Bộ môn trực thuộc: 
     - Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
     - Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
     - Bộ môn Pháp luật
 
 
 
Thông tin liên hệ:
Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
ĐC: 24 Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại:  +84 (057) 3821043
    Email: khoalyluanchinhtri@muce.edu.vn,
    Website: 
http://khoalyluanchinhtri.muce.edu.vn
 
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn