THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
GIỚI THIỆU CHUNG
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN [4/15/]
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
STT
Họ và Tên
Học hàm,
học vị
Chức danh chuyên môn
Bộ môn
Địa chỉ Email
1
Thạc sĩ, NCS
Trưởng Khoa
Giảng viên
ĐLCM của ĐCSVN và TTHCM
lesontung@muce.edu.vn
2
 
Thạc sĩ
P.Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn
Giảng viên
NNLCB của CN Mác-Lênin
3
Thạc sĩ
Giảng viên
NNLCB của CN Mác-Lênin
4
 
Thạc sĩ
Trưởng Bộ môn Giảng viên
ĐLCM của ĐCSVN và TTHCM
5
Thạc sĩ
Giảng viên
NNLCB của CN Mác-Lênin
6
Thạc sĩ, NCS
Giảng viên
NNLCB của CN Mác-Lênin
7
Thạc sĩ
Giảng viên
ĐLCM của ĐCSVN và TTHCM
8
Thạc sĩ
Trưởng Bộ môn
Pháp luật
vuthiphuongthao@muce.edu.vn
 
 
       
9
Thạc sĩ
Giáo viên
ĐLCM của ĐCSVN và TTHCM
nguyenthithutrang@muce.edu.vn
                                                                                                               Cập nhật 20/10/2017

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn