THÔNG BÁO
 
Khoa Lý luận Chính trị - tổ chức tọa đàm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Đọc thêm
WEBLINK
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
NGHỊ QUYẾT TW4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ" TRONG NỘI BỘ [11/6/]

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 

Sau khi đánh giá tình hình, nguyên nhân, Nghị quyết đã nhận diện:

      - 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị;

      - 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức 

      - 9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đồng thời Nghị quyết đã đưa ra quan điểm, mục tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phổ biến đến từng chi bộ.

Nghi quyet TW 4 Khoa XII .doc

                                                                                                                Tin và bài: Xuân Hội

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn