THÔNG BÁO
 
Khoa Lý luận Chính trị - tổ chức tọa đàm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỂ LỆ HỘI THI OLYMPIC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2013 [4/2/2]
             BỘ XÂY DỰNG                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số…….../TL-ĐHXDMT
                                                                                       Phú Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2013
 
THỂ LỆ
Hội thi Olympic Lý luận Chính trị năm 2013
                  (Ban hành kèm theo Kế hoạch số   /KH-ĐHXDMT ngày ngày 01 tháng 04 năm 2013)
Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic Lý luận Chính trị năm 2013, Ban tổ chức ban hành Thể lệ Hội thi như sau:
I. CÁCH THỨC THI
1. Phần 1: Ý tưởng sinh viên (40 điểm)
- Thời gian: Tham gia phần thi tối thiểu là 08 phút và tối đa không quá 10 phút.
- Cách tính điểm: Điểm phần thi này là trung bình của Ban giám khảo, đội nào không đúng thời gian quy định sẽ bị trừ điểm, cụ thể:
+ Nếu tăng giảm quá 01 phút so với thời gian quy định bị trừ 05 điểm.
+ Nếu tăng giảm quá 02 phút so với thời gian quy định thì bị trừ 10 điểm
+ Nếu vượt quá 03 phút thì dừng phần thi.
2. Phần thứ 2: Tự hào học sinh, sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Trung (30 điểm):
Có 03 câu hỏi dành cho các đội. Mỗi đội phải trả lời lần lượt 03 câu hỏi xen kẽ nhau theo các chủ đề của Hội thi. Người dẫn chương trình đọc thứ tự câu hỏi theo chủ đề mà các thành viên của mỗi đội đã chọn. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 30 giây. Nếu đội nào không trả lời được thì bỏ qua, chuyển cho khán giả tham gia trả lời.
Tuỳ theo cách trả lời của các đội, Ban giám khảo sẽ nhận xét và cho điểm (mỗi câu tối đa 10 điểm)
3. Phần thứ 3: Tài năng sinh viên (30 điểm)
- Nhận biết bức tranh (tối đa 20 điểm)
+ Xuất hiện mảnh ghép thứ nhất, trả lời đúng bức tranh: 20 điểm
                + Xuất hiện mảnh ghép thứ hai, trả lời đúng bức tranh: 15 điểm
                + Xuất hiện mảnh ghép thứ ba, trả lời đúng bức tranh: 10 điểm
                + Xuất hiện mảnh ghép thứ tư, trả lời đúng bức tranh: 5 điểm
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến bức tranh (tối đa 10 điểm).
4. Phần thứ 4: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (40 điểm)
- Thời gian: Phần thuyết trình từ 05 - 07 phút
- Thang điểm: Tối đa 40 điểm, trong đó:
+ Dẫn nhập: 05 điểm
                + Nội dung: 20 điểm
                + Liên hệ trách nhiệm cá nhân, đơn vị: 10 điểm
                + Minh họa: 05 điểm.
- Cách tính điểm: Điểm phần thi này là điểm trung bình của Ban giám khảo, đội nào không đúng thời gian quy định sẽ bị trừ điểm, cụ thể:
+ Nếu tăng giảm quá 01 phút so với thời gian quy định thì bị trừ 05 điểm.
+ Nếu tăng giảm quá 02 phút so với thời gian quy định thì bị trừ 10 điểm.
+ Nếu vượt quá 03 phút thì dừng phần thi.
II. GIẢI THƯỞNG
1. Giải tập thể: (Theo thông báo của Ban giám hiệu Nhà trường)
- Một giải nhất: 1.000.000 đồng
- Một giải nhì: 700.000 đồng
- Một giải ba: 500.000 đồng.
- Hai giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 300.000 đồng.
- Một giải cho đội thể hiện tiểu phẩm xuất sắc nhất, trị giá 200.000 đồng.
2. Giải cá nhân: Một giải cho thí sinh thuyết trình xuất sắc nhất, trị giá 200.000 đồng.
 
                                                                           
                                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỜNG
     Nơi nhận:                                                                                    (đã ký)
-Như trên                                                                                                             
- Lưu VP Khoa                                                                   T.S Nguyễn Văn Cường
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn