THÔNG BÁO
 
Khoa Lý luận Chính trị - tổ chức tọa đàm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
CHỦ ĐỀ HÙNG BIỆN DÙNG CHO PHẦN THI SƠ KHẢO OLYMPIC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ [4/12/]
CHỦ ĐỀ HÙNG BIỆN DÙNG CHO PHẦN THI SƠ KHẢO
 
Chủ đề 1:
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nếu không chịu khó học tập thì không tiến bộ được. Không tiến bộ thì thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu thì bị đào thải, tự mình đào thải mình.”
Bạn suy nghĩ gì về lời dạy trên?
 
Chủ đề 2:
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa”.
Bạn suy nghĩ gì về lời dạy trên?
 
 
Chủ đề 3:
Bác Hồ có nói: “Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ”.
Bạn hiểu câu nói trên như thế nào?
 
Chủ đề 4:
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng; nhuộm xanh nó sẽ xanh, nhuộm đỏ nó sẽ đỏ. Vì vậy sự học tập ở trong trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên”.
Bạn suy nghĩ gì về lời dạy trên?
 
Chủ đề 5:
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
Bạn suy nghĩ gì về lời dạy trên?
 
Chủ đề 6:
“Người có đạo đức là người biết rèn luyện tài năng và không được phép ngồi yên bên dòng thác lịch sử đang cuồn cuộn chảy xiết, như ẩn sĩ ngồi trong táp ngà”. (Hồ Chí Minh).
Bạn suy nghĩ gì về đoạn trích trên?
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 1
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn