THÔNG BÁO
 
Khoa Lý luận Chính trị - tổ chức tọa đàm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
CHỦ ĐỀ HÙNG BIỆN DÙNG CHO PHẦN THI CHUNG KẾT OLYMPIC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ [4/26/]
CHỦ ĐỀ HÙNG BIỆN DÙNG CHO PHẦN THI CHUNG KẾT
 
Chủ đề 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà
đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?”.
Bạn suy nghĩ gì về lời dạy trên?
 
Chủ đề 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thanh niên phải chuyên tâm học tập và công tác,
nhưng cũng cần có vui chơi. Vui chơi lành mạnh là một bộ phận trong sự sinh hoạt của thanh niên”.
Bạn suy nghĩ gì về lời dạy trên?
 
Chủ đề 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống.
Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố;
cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Bạn hiểu lời dạy trên như thế nào?
 
Chủ đề 4: Là sinh viên những tri thức trẻ, những người chủ tương lai của đất nước,
bạn nhận thức về vấn đề: bản sắc văn hóa dân tộc như thế nào?
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 3
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn