THÔNG BÁO
 
Khoa Lý luận Chính trị - tổ chức tọa đàm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG [11/30]

Góp ý Dự thảo - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 2011-2015 và phương hướng 2016-2020 trình Đại hội XII của Đảng.doc

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 51
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn